RNPM

Registrul Național de Publicitate Mobiliară

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea este autorizată să efectueze înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară fiind agent împuternicit al operatorului Camera de Comerț și Industrie a României, autorizat de Ministerul Justiției.

În sensul prevederilor legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, respectiv Legea 297/2018, RNPM este o bază de date unică la nivel național, de interes public, structurat pe persoane și bunuri, un sistem de evidență a prioritizării ipotecilor mobiliare și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară precum și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare se face respectând prevederile Ordinului 3431/ C/2019.

ANUNȚ

 

Operatorul de Registru, fără să execite un control de legalitate asupra datelor cuprinse în formularul primit, verificând dacă formularul este completat corect și datele sunt în formatul acceptat de Registru, procedează la înscrierea fidelă în Registru a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formular și cele cuprinse în actul juridic care stă la baza înscrierii (contractul de ipotecă) şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înregistrarea formularelor de avize de înscriere în Registru constituie o simplă activitate administrativă, iar întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revin persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Înregistrarea efectuată în Registru de către operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de către solicitantul înscrierii se numeşte aviz de ipotecă.

Inaintea încheierii oricărui contract de garanție mobiliară, orice persoană interesată poate verifica reaua credință a debitorilor în privința bunurilor înregistrate în REGISTRU, pe site-urile oficiale ale registrului național: www.co.romarhiva.ro sau www.mj.romarhiva.ro.

 

RNPM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
– Sechestre asigurătorii;
– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:

 • Autovehicule;
 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
 • Creanţe;
 • Conturi bancare;
 • Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
 • Poliţe de asigurare;
 • Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
 • Păduri care urmează a fi tăiate;
 • Minerale care urmează a fi extrase;
 • Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
 • Efective de animale etc.
 
Pentru serviciile prestate, plata se va efectua la:
1.Sediul CCIA Tulcea;
2.Virament în contul CCIA Tulcea, deschis la Raiffeisen Bank Tulcea, nr. RO51 RZBR 0000 0600 0034 7317.
 
Contact: 0745.340.921/ 0240.519.040 sau scriind la adresa de email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.