Camera de comert, industrie si agricultura Tulcea

Arhiva electronica

 

In conformitate cu legea Legea nr. 99/1999 modificata prin OG 89/2000, activitatea de publicitate mobiliara a fost transferata unui  corp de Operatori privati, printre care, Camera de Comert a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, care, prin  reteaua de agenti - Camerele de Comert si Industrie teritoriale - se detaseaza net, oferind conditii de promptitudine, profesionalism si disponibilitate.

ANUNT

Potrivit dispozitiilor Codului Civil, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Tulcea in calitate de operator autorizat al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, incepand cu data de 24.10.2011, data la care se utilizeaza noile formulare de inscriere, in vederea inregistrarii operatiunilor in arhiva electronica va propunem procedura:

 

 

 

- accesarea site-urilor www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro ;
- descarcarea si completarea formularului tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de ipoteca mobiliara/fiducie ;

 

- prezentarea formularului tip in original semnat si stampilat la CCIA Tulcea in vederea inregistrarii lui.

Operatorul de Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (Camera de Comert, Industrie si Agricultura Tulcea) face doar operatiunea de inscriere a formularelor in Arhiva Electronica si nu raspunde de corectitudinea informatiilor din avizul de garantie (formular tip), intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.

 

Astfel, in cadrul Camerei de Comert Industrie si Agricultura a Judetului Tulcea s-a infiintat serviciul Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, care are calitatea de agent imputernicit, asigurand astfel dreptul de a opera inregistrari cu privire la tipurile de garantii aferente tuturor contractelor de credit, leasing, concesiune sau altor tipuri de contracte  comerciale.
Inaintea incheierii oricarui contract de garantie mobiliara, orice persoana interesata poate verifica reaua credinta a debitorilor in privinta bunurilor inregistrate in arhiva, la adresele de internet: www.co.romarhiva.ro sau www.mj.romarhiva.ro .
Tarifele practicate privind operatiunile in Arhiva sunt:
1.Aviz de garantie initial - 71,65 lei (TVA inclus), la care se adauga 1 leu pentru fiecare bun in plus;
2.Aviz de cesiune a creantei - 61,65 lei (TVA inclus);
3.Aviz de reducere a bunurilor aflate in garatie la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial - 61,65 lei (TVA inclus), la care se adauga 1 leu pentru fiecare bun scos din garantie;
4.Avizi de garantie modificator al avizului de garantie initial - 61,65 lei (TVA inclus);
5.Aviz de prelungire a avizului de garantie initial - 61,65 lei (TVA inclus), la care se adauga 1 leu pentru fiecare bun;
6.Aviz de stingere a avizului de garantie initial - 51,65 lei (TVA inclus);
7.Aviz de inscriere a unei intentii - 41,65 lei (TVA inclus);
8.Aviz de nulitate - 51,65 lei (TVA inclus);
9.Eliberare certificat de atestare a cautarii in arhiva - 35 lei (TVA inclus), pentru fiecare bun/firma cerute suplimentar se adauga 1 leu.
Pentru serviciile prestate plata se va efectua la:
1.Sediul CCIA Tulcea;
2.Virament in contul CCIA Tulcea, deschis la Raiffeisen Bank Tulcea, nr. RO51 RZBR 00000 60000 347317
 

 

S.C. ALIMENTCOM S.A TULCEA, STR. BABADAG NR 121-123, ESTE SPONSOR PRINCIPAL IN RESTAURAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CLADIRII MONUMENT ISTORIC, NR.500, COD LMI:TL-II-m-B-05997 DIN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE