GDPR

Politica de confidenţialitate a CCIA Tulcea descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin website-ul www.sraftl.ro/www.cciatl.ro, ce este găzduit şi operat din judeţul Tulcea, România.

Politica de confidenţialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care putem utiliza aceste date şi cui le putem transfera.

Tot în Politica de confidenţialitate prezentăm şi măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor.

De asemenea, vă explicăm şi cum ne puteţi contacta pentru:
a) a accesa, rectifica sau şterge datele pe care ni le-aţi furnizat,
b)  a retrage orice consimţământ pe care ni l-aţi acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal;
c) a ne spune să nu vă mai trimitem informaţii despre produsele şi serviciile noastre
d) a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidenţialitate online.

Va informăm că prin completarea formularelor disponibile la sediul organizaţiei noastre prin bifarea cu “ X”  a căsuţei  “ DA” , vă exprimaţi acordul explicit privind prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în acestea precum şi a documentelor depuse (carte de identitate, certificat naştere, certificat căsătorie, diplomă de studii, etc.).

Datele dvs. personale, transmise prin aceste formulare, sunt utilizate doar pe teritoriul României în scopul înscrierii la diferite programe de formare profesională, facturării ulterioare, contactării în vederea oferirii de servicii de instruire şi/sau certificare, consultanţă, identificării în cazul eventualelor dispute juridice şi/sau reclamaţii. Datele arătate mai sus sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor legale privind întocmirea facturii fiscale, precum şi pentru exercitarea obiectului de activitate al organizaţiei noastre şi anume partea de formare profesională a adulţilor.

In cadrul formularelor de contact şi de înscriere la cursuri, datele cu caracter personal pe care le colectăm în această secţiune sunt:

·        Nume şi prenume;

·        Data şi locul naşterii;

·        Numele părinţilor;

Putem transmite date cu caracter personal autorităţilor sau institutţilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:
a) este prevăzut într-o dispoziţie legală;
b) previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională;
c) protejează siguranţa individului sau siguranţa publică;
d) aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii juridice;