Camera de comert, industrie si agricultura Tulcea

Comisia de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert, Industrie si
Agricultura a Judetului Tulcea


ARBITRAJUL este o alternativã privatã de justiþie, prin care persoanele care au capacitatea deplinã de exerciþiu a drepturilor pot soluþiona litigiile patrimoniale dintre ele, în afarã de acelea care privesc drepturi asupra cãrora legea nu permite a se face tranzacþie.
Arbitrajul se inscrie in categoria institutiilor juridice reprezentative ale sferei comercialului; este unul din "instrumentele" ei adecvate, create de lege in favoarea agentilor economici, spre a le oferi o alternativa de judecata specializata in solutionarea litigiilor nascute din acte si fapte de comert. In trasaturile institutiei se regasesc materializate cu fidelitate principiile si regulile de baza ale dreptului comercial, convertite in avantaje ale acesteia, in comparatia cu instantele judecatoresti.
In tarile dezvoltate, arbitrajul comercial este cel mai des uzitat de catre agentii economici, datorita incontestabilelor avantaje ale acestuia:
·        1. Partile au posibilitatea de a-si desemna ele insele arbitrii...
·        2. Ofera posibilitatea solutionarii rapide a cauzelor...
·        3. Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse...
·        4. Solutionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotararea arbitrala sunt confidentiale...
·        5. Procedura arbitrala se finalizeaza, la fel ca la instantele judecatoresti...
·        6. Arbitrajul pune la indemana partilor si o procedura de conciliere...
Esential de retinut este ca accesul la aceasta instanta de judecata, sesizarea ei valabila este conditionata de acordul scris al partilor in acest sens.
Intrucat incheierea conventiei arbitrale este mai dificil de realizat dupa ivirea situatiei litigioase intre parti, datorita tensionarii - de regula - a relatiilor dintre ele in aceste situatii, Comisia de Arbitraj Comercial recomanda includerea in contractele comerciale incheiate a clauzei arbitrale sau compromisorii.

CLAUZA COMPROMISORIE:
Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legãturã cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluþiona prin arbitraj comercial, organizat de Camera de Comerþ, Industrie ºi Agricultura a Judetului Tulcea, în conformitate cu Regulamentul si anexele Comisiei de Arbitraj ale acestei Camere. Hotãrârea arbitralã este definitivã ºi obligatorie, pãrþile angajându-se sã o execute de bunã voie.

ETAPE PROCEDURALE:
·        Partea reclamantã depune la Secretariatul Comisiei de Arbitraj o cerere de arbitrare împreunã cu actele pe care se întemeieazã cererea ºi numele arbitrului propus. Secretariatul transmite cererea celeilalte pãrþi în litigiu, care în termen de 30 de zile îºi va prezenta apãrãrile ºi nominaliza arbitrul.
·        Constituirea tribunalului arbitral format din unul sau trei arbitri, potrivit voinþei pãrþilor.
·        Examinarea ºi dezbaterea litigiului în ºedinþe închise.
·        Deliberarea ºi pronunþarea hotãrârii arbitrale.

SEDIUL COMISIEI
Comisia de Arbitraj Comercial îºi are sediul în aceeaºi clãdire cu Camera de Comerþ, Industrie ºi Agricultura a Judeþului Tulcea, respectiv în strada Victoriei nr. 22, cod postal 820150, Tulcea, jud. Tulcea.
La sediul Comisiei se pot obþine informaþiile necesare, se pot depune cererile de arbitrare ºi de conciliere facultativã, se pot consulta ºi obþine:
·        Regulamentul de Organizare, cu anexe
·        Lista de arbitri


Serviciile CCIA Tulcea se adreseaza in egala masura firmelor membre si nemembre din judetul Tulcea, dar si firmelor straine care doresc sa dezvolte relatii de afaceri in Tulcea.
Membrii CCIA Tulcea beneficiaza de gratuitati la o serie de servicii si de reduceri considerabile ale tarifelor pentru o mare parte din serviciile oferite.

S.C. ALIMENTCOM S.A TULCEA, STR. BABADAG NR 121-123, ESTE SPONSOR PRINCIPAL IN RESTAURAREA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A CLADIRII MONUMENT ISTORIC, NR.500, COD LMI:TL-II-m-B-05997 DIN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE