BSB - 638 Comerț și inovare în industria vinului -WINET

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea, implementează în calitate de partener un proiect transfrontalier "WINET – Comerţ şi Inovare în Industria Vinului", alături de Camera de Comerţ şi Industrie din Stara Zagora (Bulgaria) şi de Agenţia de Investiţii din Republica Moldova (Lider de proiect), finanţat de Uniunea Europeană prin fondul Programului Bazinul Mării-Negre 2014-2020, pe o perioadă de 24 luni (aprilie 2019-aprilie 2021). 

Pe teritoriul ţării noastre, proiectul se implementeaza in Regiunea de dezvoltare Sud-Est, respectiv în judeţele: Tulcea, Vrancea, Brăila, Buzău, Constanţa şi Galaţi.

Obiectivul acestui proiect este de a spori cooperarea şi schimburile comerciale din sectorul vinicol între Moldova, Bulgaria şi România, prin crearea unei reţele comune care să înnoade legături între producători, revânzători, autorităţi locale/regionale/naţionale, ONG-uri şi alte agenţii de dezvoltarea afacerilor şi care să le implice în activităţi comune.

Proiectul va crea cadrul și facilitățile necesare pentru stabilirea unor relații viabile între membri, pentru a crea o comunitate dedicată colaborării, creșterea relațiilor comerciale și modernizarea constantă a industriei vitivinicole din regiune.

Principalele rezultate care trebuie obţinute prin proiect sunt:

- R1. Creșterea cooperării în sectorul vitivinicol;

- R2. Creșterea promovării reciproce și a comerțului în sectorul vitivinicol;

- R3. Creșterea schimbului de cunoștințe în sectorul vitivinicol.

Proiectul vine într-un context de scădere a relațiilor comerciale în sectorul vinificației între țările participante, scăderea producției de vin din cauza vremii, scăderea calității datorată nonstandardului și a lipsei de tehnici moderne și are drept scop rezolvarea acestor probleme prin colaborare, programe de schimb de bune practici, cooperarea autorităților, centrelor de învățământ superior și a întreprinderilor, precum și comerțul online.

Pentru dezvoltarea industriei vinicole se va pune accent pe modernizarea constantă a strategiilor de producție și marketing, pe comerţul virtual şi schimbul de bune practici dintre cele trei ţări.

Împreună decidem viitorul industriei vitivinicole!