Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Tulcea, recrutează personal pe perioadă determinată, în vederea implementării proiectului: BSB-638 Trade and Innovation in Wine Industry-WINET, după cum urmează:

 

ØPartner Coordinator / manager proiect – 1 post;

ØNetwork expert / asistent relaţii publice şi comunicare – 1 post ;

ØNetwork expert /specialist în relaţii publice – 2 posturi;

ØAccouting & H.R. Expert / expert contabil-verificator – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea recrutării sunt:

Partner Coordinator / manager proiect:

§   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;

§   experienţă în funcţii de conducere (minim trei ani);

§   experienţă în implementarea proiectelor cu finanţarea europeană;

§   cunoştinţe în limba engleză – nivel experimentat;

§   competenţe în utilizarea pc-ului;

 

§   competenţe antreprenoriale.

Network expert / asistent relaţii publice şi comunicare:

 • *      diplomă de bacalaureat;
 • *      specializări în domeniul H.R.;
 • *      competenţe în utilizarea pc-ului;
 • *      experienţă în implementarea proiectelor cu finanţarea europeană;

Network expert /specialist în relaţii publice:

 • *      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare în ştiinţe inginereşti de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • *      specializări în următoarele domenii: comunicare, management, marketing, viticol-vinicol;
 • *      competenţe digitale;
 • *      cunoştinţe în limba engleză – nivel mediu;
 • *      experienţă în implementarea proiectelor cu finanţarea europeană;

Accouting & H.R. Expert / expert contabil-verificator:

 • *      studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • *      competenţe digitale;
 • *      operare în programe de gestiune financiar-contabilă;
 • *      experienţă în implementarea proiectelor cu finanţarea europeană;                                                                             

                                                                     

PREŞEDINTE

             Doru Poponete